Valas Solutions valittu Teknologiateollisuuden kumppaniksi kesän hiilijalanjälkiprojektiin!

Valas Solutions tuottaa Teknologiateollisuuden jäsenille maksuttomia hiilijalanjälkilaskelmia.

Hiilijalanjäljen laskemisesta ja hyödyntämisestä on viime aikoina tullut kiinteä osa monen yrityksen toimintaa. Jalanjälkilaskelma mahdollistaa yritykselle konkreettisten toimenpiteiden suunnittelun ja toteuttamisen päästöjen vähentämiseksi sekä resurssi- ja energiatehokkuuden nostamiseksi ja on olennainen viestintäväline yrityksen toiminnasta asiakkaille, sijoittajille sekä muille sidosryhmille.  

EU:n tuore kestävyysraportointidirektiivi velvoittaa myös yhä suurempaa osaa yrityksistä laskemaan hiilijalanjälkensä, mutta yhä useammin myös asiakkaalta tai arvoketjussa muuten operoivalta toimijalta tulee suoraa painetta jalanjäljen mittaamiseen.

Jalanjäljen laskennan avulla voidaan kasvattaa yrityksen kilpailukykyä, jonka vuoksi Teknologiateollisuus tarjoaa tänä kesänä kaikille jäsenilleen ilmaisen yrityskohtaisen hiilijalanjälkilaskelman. Valas Solutions tuottaa nämä laskelmat GHG-protokollaan perustuvalla Climpactor-laskentamoottorilla, jota on päivitetty viime vuoden jalanjälkiprojektin tulosten perusteella. Kyseessä on siis rahanarvoinen jäsenetu Teknologiateollisuuden jäsenille! 

Laskurin kertoimet on päivitetty, uusia päästökohteita lisätty sekä Scope 3 -laskentalogiikkaa päivitetty. Merkittävin päivitys on laskurin tuottamien raporttien visuaalisen ilmeen kohentaminen, joka mahdollistaa päästöjen yksityiskohtaisemman ja kriittisemmän tarkastelun.

Yrityskohtaisen raporttien lisäksi Valas Solutions oy laatii jokaiselle Teknologiateollisuuden viidelle päätoimialalle toimialakohtaiset raportit, jotka sisältävät toimialakohtaiset keskiarvot päästöjen suhteesta henkilöstöön ja liikevaihtoon. Toimialakohtainen raportti on uniikki mahdollisuus verrata oman yrityksen päästöintensiteettiä ja muuta suoriutumista alan keskiarvoihin helpottaen huomattavasti omien vahvuuksien ja kehityskohteiden hahmottamista. 

Projekti toteutetaan muuten viime vuoden tavoin, mutta tänä vuonna Teknologiateollisuus ostaa laskemien tuoton ostopalveluna Valas solutions oy:ltä, joka mahdollistaa erillisten yrityskohtaisten lisäpalveluiden (esim. yrityskohtainen one-to-one konsultaatio) hankinnan, mutta ei muuten vaikuta projektin toteutukseen osallistujan kannalta mitenkään. Osallistuvat yritykset saavat siis ilmaisen hiilijalanjälkilaskelman, jonka jälkeen on mahdollista ostaa lisäpalveluna konsultaatiota laskelmaan liittyen! 

Hankeen kick-off webinaari järjestetään 7.5. klo 12.00–13.30. Webinaariin pääset ilmoittautumaan täältä: https://link.webropol.com/s/jalanjalkiprojektin2024-webinaarin-ilmoittautuminen  

Mikäli olette kiinnostuneita projektiin osallistumisesta ja yrityksenne on Teknologiateollisuuden jäsen, olkaa rohkeasti yhteydessä toimisto@valassolutions.fi

Tags: